Dodatkowe adresy korespondencyjne

W systemie jest możliwość dodania innego adresu korespondencyjnego właściciela niż ten zdefiniowany w menu Zasoby > Edytuj dane właścicieli > pole Adres. Adresy podane w opisywanej funkcji zastąpią ten podany w Edycji danych właścicieli. Dodatkowych adresów można dodać kilka, na każdy z nich utworzy się osobny dokument. Aby dodać dodatkowy adres korespondencyjny, należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj dodatkowe adresy korespondencyjne.
  • Pole Właściciel > wybieramy osobę/firmę.
  • Pole Lp. > liczba porządkowa.
  • Pole Adres > wpisujemy dodatkowy adres właściciela (adresata). Wpisujemy go w odpowiednim formacie:
Jan Kowalski
ul. Przykładowa 13 m. 6
00-000 Warszawa

Czyli:

<nazwa lub osoba>
ul. <ulica> <nr budynku> m. <nr mieszkania>
<Kod pocztowy> <Miejscowość>
  • Pole Sprawdzaj strukturę > sprawdzanie struktury adresu, musi on spełniać powyższe założenia. Jeśli nie spełni, to nie da się zaakceptować zmian. Poprawny adres wymagany jest przy wysyłce dokumentów przez usługę Poczty Polskiej Envelo. Ewentualnie można pominąć sprawdzanie.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Dodatkowe adresy