Edycja mieszkań

Mieszkania/lokale są elementami systemu, do których można przydzielić właściciela lub innego odbiorcę. To właśnie do nich przydzielamy dane i liczniki oraz definiujemy naliczenia. Do mieszkania/lokalu musi być dodany właściciel/odbiorca, aby wyświetlał się w systemie. Numerację lokali zazwyczaj tworzymy, zaczynając od literki określającej funkcje lokalu np. M — mieszkanie, G — garaż, P — pożytek, LU — lokal użytkowy. Po niej dodajemy numer, z tym że dodajemy też zera przodujące. Przykładowe numery to:

 • M01 M02 M03 > gdy mieszkań jest mniej niż 99.
 • M001 M002 M003 > gdy mieszkań jest ponad sto.
 • G01 G02 > dla garaży.
 • LU01 LU02 > dla lokali użytkowych.
 • P01 P02 P03 > dla pożytków.

Numery mieszkań są sortowane alfabetycznie. Jeśli do właściciela są przypisane dwa lub więcej lokali, to przy nazwisku na listach w systemie, wyświetli się jeden numer lokalu — pierwszy alfabetycznie. Numer lokalu w obrębie jednego zasobu musi być unikalny. Informacje podane w polu Informacja są dostępne w zakładce Administracja > przycisk Informacje lub w menu Funkcje > Wydruki > Zasób > Inf. osób/mieszkań.

Dodanie nowego mieszkania/lokalu

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj mieszkania.
 • Klikamy: Nowy.
 • Pole Nazwa > wpisać numer mieszkania/lokalu/elementu.
 • Pole Informacja > podajemy dodatkowe informacje o lokalu, może też pozostać puste.
 • Kliknąć: Utwórz.

Edycja mieszkań

Edycja nazwy mieszkania/lokalu

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj mieszkania.
 • Zaznaczamy lokal do edycji.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Nazwa > można wpisać nowy unikalny numer/nazwę.
 • Pole Informacja > podajemy dodatkowe informacje o lokalu, może też pozostać puste.
 • Kliknąć: Zapisz.

Edycja mieszkań

Usunięcie mieszkania/lokalu

Aby usunąć lokal, trzeba najpierw usunąć z niego właściciela/odbiorcę. Dodatkowo warto też przed tym usunąć z niego: dane, liczniki, indywidualne stawki i algorytmy.

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj mieszkania.
 • Na liście po lewej stronie okna zaznaczamy lokal do usunięcia.
 • Klikamy: Usuń.