Edycja struktur

Struktury są elementami systemu, które agregują lokale. Zazwyczaj są one już założone podczas procesu zakładania budynku w systemie. Nie zakładamy struktur za bardzo rozdrobnionych lub za głębokich (np. głębszych niż 2 poziomy). Jeśli nie mamy określonego planu struktury i jednocześnie baza jest mała i prosta, to nie zakładamy struktur w budynku. Nazwy struktur zazwyczaj piszemy dużymi literami. Nazwa struktury musi być unikalna. Najpierw zakładamy struktury pierwszego poziomu, później drugiego. Struktura nie pojawi się od razu, muszą być do niej dodane lokale z właścicielami.

Najczęstsze proste podziały na struktury:

 • LOKALE UŻYTKOWE
 • MIESZKANIA
 • GARAŻE
 • POŻYTKI
 • GMINA

Można też wprowadzić podział na budynki. Podział ten stosujemy zawsze, gdy poszczególne budynki są rozliczane oddzielnie (mają osobne węzły ZW lub CO):

 • PRZYKŁADOWA 10
 • PRZYKŁADOWA 12
 • PRZYKŁADOWA 14
 • PRZYKŁADOWA 16

Można też wprowadzić podział na właścicieli, najczęstszym podziałem jest:

 • DEWELOPER
 • WYKUPIONE

Można stosować wielopoziomowe mieszanki powyższych sposobów.

 • DEWELOPER
  • DEV LU
  • DEV LM
 • WYKUPIONE
  • LOKALE UŻYTKOWE
  • MIESZKANIA

Dodanie nowej struktury

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj struktury.
 • Klikamy: Nowy.
 • Pole Struktura nadrzędna > wybrać najwyższy element (całą WM).
 • Pole Nazwa > wpisać nazwę struktury.
 • Kliknąć: Utwórz.

Edycja struktur

Edycja nazwy struktury

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj struktury.
 • Zaznaczamy strukturę do edycji.
 • Klikamy: Edycja.
 • Pole Nazwa > wpisać nową nazwę struktury.
 • Kliknąć: Zapisz.

Edycja struktur

Usunięcie struktury

Pod strukturą nie mogą się znajdować lokale, aby móc ją usunąć.

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj struktury.
 • Zaznaczamy strukturę do usunięcia.
 • Klikamy: Usuń.

Edycja struktur