Konta rozrachunkowe właścicieli

Opcja ta pozwala na przydzielenie odpowiednich grup należności do właściwych podkont księgowych zdefiniowanych dla każdego z właściciela w systemie. W ten sposób należności zakwalifikowane do którejś z grup trafiają na odpowiednie podkonto rozrachunkowe właściciela. Podkonta te są automatycznie tworzone (oczywiście po właściwym zdefiniowaniu) przez system w momencie dodawania właściciela. Operację wykonujemy tylko raz, zaraz po założeniu Wspólnoty — przed zaksięgowaniem pierwszych naliczeń. Jeżeli konta należności są już określone, to nie trzeba nic więcej robić. Bez określenia kont należności, system nie pozwoli zaksięgować zaliczek ani dokumentów, gdyż konta właścicieli (najczęściej 201) nie będą aktywne ani widoczne w programie. Aby dodać lub zmienić konta rozrachunkowe właścicieli należy przejść do:

  • Zakładka Administracja > menu Elementy > Konta należności.
  • Pole Grupa należności > wybieramy grupę należności/algorytmów.
  • Pole Podkonto > wybieramy podkonto rozrachunkowe właściciela, na którym mają się księgować wskazane grupy algorytmów/należności.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Przypisujemy inne grupy i podkonta.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Konta należności

Przykładowe ustawienia księgowania na kontach należności:

Księgowanie na jednym koncie rozrachunkowym. Sugerowany, najłatwiejszy sposób prowadzenia rozrachunków z właścicielami.

Konta należności

Po zaksięgowaniu należności można sprawdzić sposób księgowania w zakładce Konta FK.

Konta należności

Księgowanie na dwóch kontach rozrachunkowych. Tradycyjny.

Konta należności

Po zaksięgowaniu należności można sprawdzić sposób księgowania w zakładce Konta FK.

Konta należności