Nazwy dokumentów

Funkcja Nazwy dokumentów pozwala na zmianę tytułów dokumentów wystawianych z systemu, dla których jest prowadzona numeracja. Rozróżniamy dwa miejsca, w których możemy zmienić nazwę dokumentów:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Nazwy dokumentów — nazwa dokumentu będzie zmieniona we wszystkich nieruchomościach.
 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Nazwy dokumentów — nazwa dokumentu będzie zmieniona tylko w wybranej nieruchomości.

Domyślnie z systemu można wystawić numerowane dokumenty o nazwach:

 • Zawiadomienie > zwyczajny dokument z opłatami.
 • Faktura VAT > standardowa Faktura VAT.
 • Rachunek > wydruk w formie podobnej do Faktury VAT tylko pozbawiony jest wyszczególnionych wartości VAT.

Najczęstszym przypadkiem zmiany nazwy dokumentu jest zmiana Rachunku na Faktura (bez VAT) lub na Nota księgowa. Proces ten opisujemy poniżej, aby zmienić nazwę, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Nazwy dokumentów.
 • Po prawej stronie pozycji Rachunek klikamy na ikonę ołówka, pozycja wczyta się w górnej części okna.
 • Pole Nazwa należności > wpisujemy nazwę normalną dokumentu.
 • Pole Nazwa korekty > wpisujemy nazwę dokumentu korygującego.
 • Pole Skrót należności > wpisujemy skrót nazwy normalnego dokumentu.
 • Pole Skrót korekty > wpisujemy skrót nazwy korekty.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Zmiana nazwy dokumentu