Nazwy typów należności

Funkcja Nazwy typów należności pozwala na zmianę literek (skrótów), które wyświetlają się przy opłatach. Typy należności określają pochodzenie pozycji, przy której się pojawiły. Pojawiają się one w zakładce Administracja > Naliczenia oraz na wydrukach dla właścicieli. Rozróżniamy dwa miejsca, w których możemy zmienić nazwę typów:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Nazwy typów należności — nazwa typu będzie zmieniona we wszystkich nieruchomościach.
 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Nazwy typów należności — nazwa typu będzie zmieniona tylko w wybranej nieruchomości.

Domyślnie w systemie mamy typy należności o nazwach:

 • R > oznacza najczęściej ryczałt — w chwili księgowania pozycji, w lokalu nie było licznika skojarzonego z opłatą. Taka opłata nalicza się wg części ryczałtowej algorytmu. Nie oznacza ona całkowitego ryczałtu, jeśli zostanie dodany licznik do lokalu, zostanie ona i tak rozliczona z jego zużyciem.
 • LR > oznacza najczęściej zaliczkę — w chwili księgowania pozycji, w lokalu jest licznik skojarzony z opłatą. Taka opłata nalicza się wg części ryczałtowej algorytmu.
 • LP > oznacza najczęściej zaliczkę z prognozy — w chwili księgowania pozycji, w lokalu jest licznik skojarzony z opłatą, na którym jest dodana prognoza. Taka opłata nalicza się wg części licznikowej algorytmu.
 • LZ > oznacza rozliczenie lub pozycję naliczającą się z zużycia licznika w lokalu.
 • RKR > to oznaczenie pojawia się przy rozliczeniach kosztów, oznacza rozliczenie opłat ryczałtowych.
 • RKL > to oznaczenie pojawia się przy rozliczeniach kosztów, oznacza rozliczenie, które jest poprzedzone rozliczeniem liczników.

Nazw typów należności sugerujemy nie zmieniać, jednak gdy jest taka potrzeba to aby zmienić nazwę, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Nazwy typów należności.
 • Pole Id > wpisujemy numer zmienianego typu, od 1 do 6.
 • Pole Nazwa > wpisujemy nową nazwę.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Zmiana nazwy typu należności