Terminy płatności

Podczas księgowania należności nie określamy bezpośrednio terminu płatności dokumentów. Docelowy termin płatności będzie sumą ustawionej daty Pole Bazowy termin płatności oraz ilości dni określonej w niżej opisywanej funkcji. Dodatkowo będzie zależał od ustawionych opcji. Aby ustawić ilość dni doliczanych podczas księgowania, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Terminy płatności.
 • Pole Dokument > wybrać typ dokumentu, dla którego ustawiamy termin.
 • Pole Właściciel > można wybrać osobę, dla której określimy indywidualny termin. Jeśli pozostanie wybrane Wszyscy, pozycja będzie dotyczyła wszystkich.
 • Pole Dni > określamy ilość dni, która doda się do daty bazowej określanej przy księgowaniu należności i następnym polu.
 • Pole Data bazowa > określamy, co ma być datą podstawową, do której dodadzą się Dni:
  • Bazowy termin płatności > określany przy księgowaniu należności.
  • Początek miesiąca > pierwszy dzień miesiąca, który jest ustawiony w polu Data w menu Funkcje > Księguj należności.
  • Początek następnego miesiąca > pierwszy dzień miesiąca po miesiącu, który jest ustawiony w polu Data w menu Funkcje > Księguj należności.
 • Pole Dni wolne od pracy > ustalamy czy system ma przesuwać docelowy termin płatności, jeśli wypada on w dzień wolny od pracy.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Przykład z animacji poniżej, poprawiamy dni z 14 na 9, dzięki temu docelowy termin płatności zaliczek będzie na dziesiątego dnia miesiąca. Bazowy termin płatności na 20RR-MM-01 + 9 dni = 20RR-MM-10.

Jeśli zachodzi potrzeba ustawienia terminu płatności zawsze na koniec miesiąca, to pola definiujemy następująco:

 • Pole Dni > -1.
 • Pole Data bazowa > Początek następnego miesiąca.
 • Pole Dni wolne od pracy > Nie przesuwaj.

Prosimy zawsze sprawdzać termin płatności po zaksięgowaniu obciążenia. Ma on bezpośredni wpływ na saldo i rozrachunki właściciela oraz na naliczające się odsetki.

Terminy płatności