Typy właścicieli

Dzięki typom można podzielić właścicieli na grupy. Wydzielić na koncie 201: mieszkania, garaże, lokale użytkowe i pożytki. Czasami też można wprowadzić podział na budynki lub lokale dewelopera i wykupione. Podział odbywa się na pierwszej analityce konta 201 Właściciele, czyli: 201-X-KKKKKKK-P. Typy właścicieli są wspólne dla wszystkich nieruchomości w systemie, oraz można dodać tylko dziewięć typów, w związku z tym sugerujemy przemyślane i rozsądne dodawanie. Poniżej prezentujemy podział na typy właścicieli na kontach 201 w zakładce Konta FK, podobny podział będzie w oknie Wydruki oraz w zakładce Właściciele.

Przykład typów na koncie 201

Dodanie nowego typu

Aby dodać nowy typ, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Typy właścicieli.
  • Pole Id > wpisać nowy, unikalny numer typu.
  • Pole Nazwa > wpisać nazwę typu. Sugerujemy używanie nazw jak najbardziej uniwersalnych.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Dodanie typu właściciela

Umieszczenie właściciela w danym typie

Gdy dodajemy nowego właściciela to za jego typ/grupę odpowiada pole:

  • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj właścicieli > pole Typ.

Natomiast jeśli mamy istniejących właścicieli, na których są już księgowania, to prosimy zwrócić się do działu wsparcia technicznego Weles3, przeniesiemy wskazanych właścicieli na nowy typ.