Wyszukiwanie osób

W systemie można wyszukiwać osoby we wszystkich nieruchomościach w systemie. Wyszukiwanie można prowadzić po:

  • Nazwie właściciela.
  • Danych adresowych.
  • Numerze telefonu.
  • Adresie e-mail.

Aby wyszukać właściciela, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Wyszukiwanie osób.

Wyszukiwanie osób