Cofnięcie zmiany właściciela

Aby cofnąć zmianę właściciela, należy przejść do:

 • Zakładki Administracja > Pole Struktura.
 • Odszukujemy lokal do poprawy, sprawdzamy datę zmiany właściciela, strukturę i typ dokumentu.
 • Menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać lokal.
 • Pole Data > podać datę wykupu.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, pod którą ma się podłączyć lokal (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z typów dokumentów, który miał wystawiany wcześniejszy właściciel.
 • Pole Właściciel > wybieramy kartotekę poprzedniego właściciela.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Instrukcję stosujemy tylko w miesiącach, za które nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki.

Cofnięcie zmiany właściciela