Dodanie pożytku

Bardzo często wspólnota ma możliwość osiągania dodatkowego przychodu, na przykład za reklamę. Aby móc wystawić dokument odbiorcy należy wykonać kilka prostych czynności.

Dodanie struktury POŻYTKI

Pożytki zazwyczaj dodajemy pod osobną strukturą po to, aby się wyróżniały od innych lokali. Jeśli struktura na pożytki jest już dodana, to ten krok pomijamy.

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj struktury.
 • Klikamy: Nowy.
 • Pole Struktura nadrzędna > wybrać najwyższy element (całą WM).
 • Pole Nazwa > wpisać POŻYTKI.
 • Kliknąć: Utwórz.

Nowa struktura nie będzie od razu widoczna, pokarze się, jeśli będzie do niej przydzielony lokal z odbiorcą.

Dodanie pożytku

Dodanie lokalu P0xx

Następnym krokiem jest dodanie lokalu na pożytek:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj mieszkania.
 • Klikamy: Nowy.
 • Pole Nazwa > wpisujemy numer lokalu. Dla pożytków zazwyczaj numer ustalamy na P01, P02, P03,…itd.
 • Pole Informacje > wpisać np. Pożytek.
 • Kliknąć: Utwórz.

Nowy lokal nie pokarze się od razu, trzeba do niego przydzielić odbiorcę.

Dodanie pożytku

Dodanie odbiorcy do lokalu P0xx

Kolejnym etapem jest dodanie odbiorcy do pożytku. Przechodzimy do:

 • Zakładki Administracja > menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać lokal P0xx.
 • Pole Data > podać datę, zazwyczaj pierwszy dzień miesiąca, od którego mają być wystawiane dokumenty.
 • Pole Operacja > wybrać Nowy właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę POŻYTKI (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów:
  • Zawiadomienie > zwyczajny dokument z opłatami.
  • Faktura VAT > wybieramy tylko, gdy chcemy wystawić wszystkie pozycje opłat na FV.
  • Rachunek > wybieramy wtedy, gdy chcemy wystawić opłaty na Rachunku lub na Fakturze uproszczonej.
 • Pole Typ > określamy typ kartoteki, wypieramy jedną z dostępnych, ew. pozostawiamy Ogólne.
 • Pole Nazwa > wpisujemy Imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy.
 • Pole Adres > podajemy pełen adres.
 • Pole Weryfikacja adresu > Nie sprawdzaj struktury.
 • Pole Informacje > podajemy ew. dodatkowe informacje.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Pożytek w tym momencie powinien się pojawić w zakładce Administracja w polu Struktura.

Dodanie pożytku

Opłata

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności prosimy o przysłanie maila do obsługi technicznej Weles. W mailu prosimy podać odpowiedzi na pytania:

 • Jakie opłaty powinien mieć pożytek?
 • Od kiedy?
 • Opisać sposób naliczania opłaty.
 • Podać ilość.
 • Poda stawkę.
 • Można też załączyć skan wystawionego wcześniej dokumentu.
 • W jakiej grupie należności ma myc opłata?
 • Na jakim koncie podkoncie 201 odbiory ma się księgować opłata? MiE czy FR?
 • Na jakim koncie przychodów ma się księgować opłata?
 • Z jaką częstotliwością będzie wystawiany dokument?
 • Podać typ VAT opłaty.