Dodawanie współwłaścicieli

Dodanie współwłaścicieli polega na dodaniu pierwszego z właścicieli jako Właściciela głównego, a każdego następnego jako Współwłaściciela. Dodawanie współwłaścicieli robimy przez:

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj właścicieli.

Dodajemy pierwszego z właścicieli:

 • Pole Lokal > wybrać lokal.
 • Pole Data > podać datę zmiany.
 • Pole Operacja > wybrać Nowy właściciel lub Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Inne pola są dostępne w zależności od wybranej operacji, uzupełniamy je uważnie.
 • Klikamy: Dodaj.

Nie zatwierdzamy, dodajemy kolejnego właściciela:

 • Pole Lokal > ten sam lokal.
 • Pole Data > ta sama data.
 • Pole Operacja > wybrać Nowy właściciel lub Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Współwłaściciel.
 • Pole Udział > wpisujemy udział, np. 50, jeśli ma być 50%.
 • Inne pola są dostępne w zależności od wybranej operacji, uzupełniamy je uważnie.
 • Klikamy: Dodaj.

W tym momencie można dodać analogicznie pozostałych współwłaścicieli. Jeśli wprowadzimy wszystko:

 • Klikamy: Zatwierdź.

Po zatwierdzeniu zmian system powinien zamknąć okno narzędzia. Współwłaściciele powinni od razu wyświetlić się na liście właścicieli. Obok klucza właściciela wyświetli się jego udział. Dla Każdego ze współwłaścicieli zostanie wystawiony dokument z opłatami, na którym ilości będą od razu przeliczone przez ich udział w nieruchomości. Przy dodawaniu, udziały są automatycznie odejmowane od udziału właściciela głównego, więc nie ma potrzeby dopełniać udziałów w pozycjach do 100 procent.

Dodawanie współwłaścicieli