Podział / Wydzielenie lokalu

Niniejsza instrukcja opisuje sytuację, w której właściciel sprzedaje tylko część swojego mieszkania. Może też posłużyć do wprowadzenia sprzedaży lokalu gminy lub miasta, którego zasoby są prowadzone w systemie w jednym lokalu zbiorczym.

Uwagi:

 • Instrukcja opisuje wydzielenie lokalu od daty bieżącej (w miesiącu gdzie nie są zaksięgowane naliczenia).
 • Wydzielenie lokalu od daty wstecznej robimy podobnie jak w instrukcji: Wykup wstecz lokalu. Z tą różnicą, że na lokalu zbiorczym pomniejszamy dane, a nie zerujemy oraz nie usuwamy na koniec właściciela z lokalu.

Wydzielenie lokalu składa się z kilku zasadniczych etapów:

Dodanie nowego, wydzielonego lokalu

 • Zakładka Administracja > menu Zasoby > Edytuj mieszkania.
 • Klikamy: Nowy.
 • Pole Nazwa > wpisujemy numer wydzielonego lokalu.
 • Pole Informacje > wpisać ew informacje.
 • Kliknąć: Utwórz.

Nowy lokal nie pokaże się od razu, trzeba do niego przydzielić odbiorcę.

Podział lokalu

Dodanie właściciela wydzielonego lokalu

 • Zakładki Administracja > menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać wydzielony lokal.
 • Pole Data > podać datę.
 • Pole Operacja > wybrać Nowy właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, pod którą ma się podłączyć lokal (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów:
  • Zawiadomienie > zwyczajny dokument z opłatami.
  • Faktura VAT > wybieramy tylko, gdy chcemy wystawić wszystkie pozycje opłat na FV.
  • Rachunek > wybieramy wtedy, gdy chcemy wystawić opłaty na Rachunku lub na Fakturze uproszczonej.
 • Pole Typ > określamy typ kartoteki, wypieramy jedną z dostępnych, ew. pozostawiamy Ogólne.
 • Pole Nazwa > wpisujemy Imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy.
 • Pole Adres > podajemy pełen adres.
 • Pole Weryfikacja adresu > Sprawdzaj strukturę.
 • Pole Informacje > podajemy ew. dodatkowe informacje.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Lokal powinien się pojawić w polu Struktura.

Podział lokalu

Edycja danych

Następnym etapem jest edycja danych na lokalach. Przechodzimy do:

 • Menu Zasoby > Edytuj dane.

Schemat działania jest następujący:

 • Na pierwotnym lokalu, dane pomniejszamy od daty wydzielenia.
 • Na nowym lokalu, dane dodajemy od daty wydzielenia.

Na przykładzie, na którym działamy, z lokalu M01 wydzielamy lokal M01b od 1 sierpnia. Lokal M01 ma powierzchnię 67,50. Wydzielony lokal będzie miał powierzchnię 25, więc nową powierzchnią lokalu M01 będzie 42,5. W oknie edycji danych dodajemy dwie pozycje z wartością nowej powierzchni od daty podziału, na oba lokale. Podobnie postępujemy z innymi danymi lokalu, jak na przykład: Udział, Powierzchnia komórki, Liczba osób. (jeśli są dodane i jest taka potrzeba).

Podział lokalu

Edycja liczników

Następnie można przystąpić do przeniesienia liczników, oczywiście, jeśli są takie, które zmieniły lokalizację. Analogicznie do danych, składa się to z dwóch czynności:

 • Na pierwotnym lokalu, zamknięcie przenoszonych liczników.
 • Na nowym lokalu, dodanie nowych liczników.

Do zamknięcia liczników używamy narzędzia:

 • Menu Zasoby > Edytuj odczyty.

W lokalu pierwotnym wybieramy liczniki, które będą przeniesione, dodajemy im odczyt na datę wydzielenia, z zaznaczoną opcją: Odczyt Końcowy.

Podział lokalu

Do dodania liczników na nowym lokalu używamy:

 • Menu Zasoby > Edytuj liczniki.

W polu Licznik wybieramy: Nowy licznik, pozostałe pola uzupełniamy danym liczników z lokalu pierwotnego.

Podział lokalu

Sprawdzenie naliczeń

Po wykonaniu zmian sprawdzamy naliczenia dla obu lokali.

Podział lokalu