Przeniesienie lokalu między strukturami

Przeniesienie lokalu do innej struktury wykonuje się tak jak zmianę właściciela. Można to zrobić tylko z bieżącą lub przyszłą datą. Aby to wykonać, należy przejść do:

 • Zakładki Administracja > Pole Struktura.
 • Odszukujemy lokal na liście, sprawdzamy strukturę i typ dokumentu.
 • Menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać lokal.
 • Pole Data > podać datę zamiany.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, pod którą ma się podłączyć lokal (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów.
 • Pole Właściciel > wybieramy kartotekę obecnego właściciela.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Przeniesienie lokalu między strukturami