Przesunięcie daty wykupu w przód

Aby przesunąć datę zmiany właściciela na późniejszą, należy przejść do:

 • Zakładki Administracja > Pole Struktura.
 • Odszukujemy lokal na liście, sprawdzamy strukturę, typ dokumentu i obecną datę wykupu, która jest do poprawy.
 • Menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać lokal.
 • Pole Data > podać obecną datę wykupu.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, pod którą ma się podłączyć lokal (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów, który był przydzielony właścicielowi.
 • Pole Właściciel > wybieramy byłego właściciela lokalu.
 • Klikamy: Dodaj.

Dodajemy drugą pozycję, tym razem nowego właściciela od poprawnej daty:

 • Pole Lokal > wybrać ten sam lokal.
 • Pole Data > podać nową, późniejszą datę wykupu.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, pod którą ma się podłączyć lokal (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów, który był przydzielony właścicielowi.
 • Pole Właściciel > wybieramy nowego właściciela lokalu.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Instrukcję stosujemy tylko dla miesięcy, za które nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki.

Przesunięcie daty wykupu w przód