Wykup lokalu (istniejąca kartoteka)

Aby podpiąć lokal pod istniejącą kartotekę właściciela, należy przejść do:

 • Zakładki Administracja > Pole Struktura.
 • Odszukujemy lokal na liście, sprawdzamy strukturę i typ dokumentu.
 • Menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać lokal.
 • Pole Data > podać datę zamiany.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, pod którą ma się podłączyć lokal (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów:
  • Zawiadomienie > zwyczajny dokument z opłatami.
  • Faktura VAT > wybieramy tylko, gdy chcemy wystawić wszystkie pozycje opłat na FV.
  • Rachunek > wybieramy wtedy, gdy chcemy wystawić opłaty na Rachunku lub na Fakturze uproszczonej.
 • Pole Właściciel > wybieramy kartotekę właściciela, pod którą chcemy odpiąć wybrany lokal.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Dodanie właściciela

Uwagi:

 • Podana instrukcja dotyczy miesiąca, za który nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki.
 • Jeśli zaliczki za dany miesiąc są już zaksięgowanie i nie można ich cofnąć, to zmianę właściciela wykonujemy wg instrukcji: Wykup lokalu wstecz.
 • Pole Udziałowcy > służy do oddzielnego wprowadzania współwłaścicieli lokalu. Więcej na ten temat w instrukcji: Dodawanie współwłaścicieli.