Wykup lokalu (nowa kartoteka)

Aby dodać zupełnie nowego właściciela (kartotekę) do lokalu, należy przejść do:

 • Zakładki Administracja > menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać lokal.
 • Pole Data > podać datę wykupu.
 • Pole Operacja > wybrać Nowy właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny (patrz uwagi).
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, pod którą ma się podłączyć lokal (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów:
  • Zawiadomienie > zwyczajny dokument z opłatami.
  • Faktura VAT > wybieramy tylko, gdy chcemy wystawić wszystkie pozycje opłat na FV.
  • Rachunek > wybieramy wtedy, gdy chcemy wystawić opłaty na Rachunku lub na Fakturze uproszczonej.
 • Pole Typ > określamy typ kartoteki, wypieramy jedną z dostępnych, ew. pozostawiamy Ogólne.
 • Pole Nazwa > wpisujemy Imię i nazwisko lub nazwę odbiorcy.
 • Pole Adres > podajemy pełen adres.
 • Pole Weryfikacja adresu > Sprawdzaj strukturę (patrz uwagi).
 • Pole Informacje > podajemy ew. dodatkowe informacje.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Wykup lokalu

Uwagi:

 • Podana instrukcja dotyczy miesiąca, za który nie są jeszcze zaksięgowane zaliczki.
 • Jeśli zaliczki za dany miesiąc są już zaksięgowanie i nie można ich cofnąć, to zmianę właściciela wykonujemy wg instrukcji: Wykup lokalu wstecz.
 • Pole Udziałowcy > służy do oddzielnego wprowadzania współwłaścicieli lokalu. Więcej na ten temat w instrukcji: Dodawanie współwłaścicieli.
 • Pole Weryfikacja adresu > odpowiada za sprawdzanie pola Adres. Adres tutaj podany powinien być wpisany w określonym formacie:
  Imię Nazwisko
  ul. Przykładowa 1 m.12
  01-123 Warszawa