Zmiana typu dokumentu dla lokalu

W systemie można wystawić trzy różne typy dokumentów za lokal. Są to:

 • Zawiadomienie > zwyczajny wydruk z opłatami za lokal.
 • Rachunek > (Faktura bez VAT) - najczęściej wystawiamy go pożytkom lub jednostkom budżetowym.
 • Faktura VAT > stosujemy, tylko gdy wspólnota jest Vatowcem.

Aby zmienić typ wystawianego dokumentu, z zawiadomienia na rachunek, trzeba przejść do:

 • Zakładki Administracja > Pole Struktura.
 • Odszukujemy lokal na liście, zaznaczamy go, sprawdzamy strukturę i typ dokumentu.
 • Menu Zasoby > Edytuj właścicieli.
 • Pole Lokal > wybrać lokal.
 • Pole Data > podać datę zamiany.
 • Pole Operacja > Istniejący właściciel.
 • Pole Udziałowcy > Właściciel główny.
 • Pole Struktura > wybrać strukturę, tą samą co jest teraz. (Ważne!!).
 • Pole Dokument > wybrać jeden z dokumentów:
  • Zawiadomienie > zwyczajny dokument z opłatami.
  • Faktura VAT > wybieramy tylko, gdy chcemy wystawić wszystkie pozycje opłat na FV.
  • Rachunek > wybieramy wtedy, gdy chcemy wystawić opłaty na Rachunku lub na Fakturze uproszczonej.
 • Pole Właściciel > wybieramy kartotekę obecnego właściciela.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Lokal z nowym typem dokumentu powinien się pojawić obok.

Zmiana typu dokumentu dla lokalu

Uwagi:

 • Powyższą instrukcję stosujemy tylko dla zmiany od daty bieżącej lub przyszłej.
 • Jeśli zmiana ma być od daty wstecznej, to trzeba albo:
  • Cofnąć naliczenia > nie polecamy — przy ponownym księgowaniu, numeracja dokumentów ulegnie zmianie.
  • Zastosować procedurę wykupu wstecz > wykup wstecz lokalu przez tego samego właściciela z innym typem dokumentu.
 • Jeśli zmiana typu dokumentu zostanie wprowadzona w środku okresu rozliczeniowego, to rozliczenie za ten okres wydrukuje się po części na starym i nowym typie dokumentu.
 • Wystawianie Faktury VAT nie wymaga zmiany typu dokumentu. Lokal może pozostać na zawiadomieniu, ale trzeba dodać do niego stawki z odpowiednim typem VAT.