CIT

Funkcja pozwala na wygenerowanie formularza CIT-8 i CIT-8/0, jak i zaimportowanie danych z programu Weles3.

Adobe Reader

Do poprawnego korzystania z funkcji CIT w programie Weles3 konieczne jest zainstalowanie na komputerze programu do przeglądania dokumentów w formacie PDF — polecamy Adobe Reader.

Plan kont

W pierwszej kolejności należy upewnić się, że plan kont w bazie posiada wszystkie konta do obsługi CIT, tj:

 • 221-x Rozrachunki publiczno-prawne > potrzebujemy tutaj dwóch kont tj. do Zaliczki na podatek (wyliczana co miesiąc/kwartał), jak i Rozliczenia rocznego (np. 221-1-01 Zaliczka i 221-1-02 Rozliczenie).
 • 870-1 Podatek dochodowy od osób prawnych.

Konta do CIT

Formularz CIT Będąc w zakładce Zasoby, wybieramy menu Funkcje > CIT. Po chwili otworzy się nowe okno dialogowe.

CIT

W oknie mamy dostępne trzy zakładki:

 1. Dane podatkowe — tutaj określamy dane płatnika, takie jak: NIP, REGON, Miejscowość itp. Dane będą później widoczne na wydruku formularza.

CIT

 1. Specyfikacja — tutaj wskazujemy konta, gdzie są zaksięgowane podatki, jak również określamy, na jakiej podstawie system ma wyliczyć kwoty podatku (wskazujemy konta przychodów/kosztów itp.)

CIT

 1. CIT — w tej zakładce pobieramy plik w formacie xml i importujemy do e-formularza pdf (system sam wyliczy wartość podatku na podstawie wskazanych wcześniej kont i uzupełni formularz pdf)

CIT

Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych zakładek.

Dane podatkowe

Do każdej z obsługiwanych nieruchomości konieczne jest wprowadzenie Danych podatkowych — będą one widoczne na deklaracji CIT. W tym celu:

 1. Wybieramy Zasób (nieruchomość), do której będziemy przypisywać dane.

CIT

 1. Do uzupełnienia mamy: a. NIP b. REGON c. Urząd skarbowy (do wyboru z listy) d. Nazwa pełna e. Województwo f. Powiat g. Gmina h. Ulica i. Nr domu j. Nr lokalu k. Miejscowość l. Kod pocztowy m. Poczta n. Zaliczka CIT (określamy czy deklaracja do zaliczki była co miesiąc/kwartał)
 2. Po uzupełnieniu klikamy Dodaj.

CIT

 1. Możemy teraz uzupełnić dane w pozostałych nieruchomościach.

CIT

 1. Całość zatwierdzamy hasłem.

CIT

Specyfikacja

W zakładce Specyfikacja określamy konta, używane do księgowania podatków, jak i wskazujemy które przychody/koszty system ma uwzględniać do wyliczeń:

 1. Wybieramy Zasób — najlepiej najwyższy element struktury (tak, żeby ustawić na wszystkich nieruchomościach takie same parametry, ewentualnie wskazujemy indywidualną nieruchomość w przypadku gdy plan kont jest dla niej odrębny).

CIT

 1. Wskazujemy konto w planie kont do Zaliczki (miesięcznej/kwartalnej) za podatek (np. 221-x).

CIT

 1. Wskazujemy konto w planie kont do Rozliczenia rocznego za podatek (np. 221-x) - powinno być to odrębne konto (tak, żeby nie mieszać kwot rozliczenia z zaliczkami).

CIT

 1. Wskazujemy Konto podatku (np. 870-x).

CIT

 1. Określamy Stawkę CIT.

CIT

 1. W polu CIT8/27 Przychody — wskazujemy przychody do opodatkowania (np Pożytki, media z LU, odsetki od lokat itp.). System podstawi później wartość tych przychodów w polu nr 27 formularza CIT-8.

CIT

 1. W polu CIT8/31 Koszty wskazujemy Koszty uzyskania przychodów. System podstawi wartość tych kosztów w polu nr 31 formularza CIT-8.

CIT

 1. W polu CIT8/37 Strata wskazujemy wartość straty. System podstawi wartość wskazanej straty w polu nr 37 formularza CIT-8.

CIT

 1. W polu CIT8O/8 Dochody wolne wskazujemy Dochody (przychody) wolne od podatku. System podstawi wartość przychodów w polu nr 40 formularza CIT-8, jak również w polu nr 8 formularza CIT8O.

CIT

 1. Klikamy: Dodaj.

CIT

 1. Całość zatwierdzamy Hasłem.

CIT

CIT

W zakładce CIT pobieramy specyfikację (dodane wcześniej dane podatkowe i wartości przychodów/kosztów/podatku wyliczone przez program Weles3) tj plik z rozszerzeniem xml, który importujemy bezpośrednio do e-formularza w pdf. Chcąc to zrobić:

 1. Wybieramy Zasób (nieruchomość), dla którego będziemy generować specyfikację.

CIT

 1. W polu Data wskazujemy miesiąc końcowy do wygenerowania danych.

CIT

 1. Klikamy: Pobierz — system pobierze plik w formacie xml z danymi (zapisujemy go na dysku komputera).

CIT

 1. Następnie pobieramy Formularz w formacie pdf — system zapisze go na dysku komputera.

CIT

!!! UWAGA !!!

Z racji tego, że przeglądarka Google Chrome posiada wbudowany moduł do pdf, należy kliknąć prawym klawiszem myszki w link i wybrać Zapisz link jako… - w ten sposób zapiszemy formularz pdf na dysku komputera.

CIT

 1. Otwieramy formularz pdf i w opcjach Rozszerzonych wybieramy Importuj dane.

CIT

 1. Wskazujemy pobrany wcześniej plik w formacie .xml.

CIT

 1. Po zaimportowaniu pliku xml e-formularz powinien uzupełnić się danymi z programu.

CIT