Dane podatkowe

Eksporty JPK, Sprawozdań i CITu należy zacząć od uzupełnienia danych podatkowych podmiotu. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Podatki.
 • Zakładka Dane podatkowe.
 • Pole Zasób > wybrać podmiot.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole NIP > wpisać NIP. (po uzupełnieniu można pobrać dane z bazy REGON)
 • Pole REGON > wpisać REGON.
 • Pole Urząd skarbowy > wybrać US właściwy dla podmiotu.
 • Pole Nazwa pełna > pełna nazwa podatnika (bez adresu).
 • Pole Województwo > wpisać województwo.
 • Pole Powiat > wpisać nazwę powiatu.
 • Pole Gmina > podać nazwę gminy.
 • Pole Miejscowość > miejscowość.
 • Pole Ulica > nazwa ulicy.
 • Pole Nr domu > nr domu.
 • Pole Nr lokalu > nr lokalu.
 • Pole Kod pocztowy > kod pocztowy.
 • Pole Poczta > poczta.
 • Pole Zaliczka CIT > określić częstotliwość składania deklaracji.
 • Pole Deklaracja VAT > określić częstotliwość składania deklaracji.
 • Pole Mail > podać adres poczty elektronicznej (obowiązkowy do nowych JPK).
 • Pole Telefon > podać nr telefonu.
 • Kliknąć: Zapisz.

Okno zamknie się, następnie można przejść do eksportu danych.

Dane podatkowe