Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym u standaryzowany układ i format (XML) umożliwiający jego dalsze, łatwe przetwarzanie. Program pozwala na wygenerowanie takiego pliku. Poniżej, instrukcja jak to zrobić.

Uprawnienia

W pierwszej kolejności trzeba nadać uprawnienia. W tym celu:

 • W zakładce Zasoby wybieramy menu Funkcje i Administratorzy.

Jednolity plik kontrolny

 • Po chwili otworzy się nowe okno dialogowe. Znakiem Lupy wskazujemy Administratora, któremu chcemy nadać uprawnienia.

Jednolity plik kontrolny

 • W polu Uprawnienia zaznaczamy Narzędzia zewnętrzne.

Jednolity plik kontrolny

 • Klikamy: Dodaj.

Jednolity plik kontrolny

 • Całość zatwierdzamy Hasłem.

Jednolity plik kontrolny

Ustawienia

Kolejnym niezbędnym krokiem jest ustawienie Danych podatkowych, czyli NIP, REGON, Dane adresowe itp. W tym celu:

 • W zakładce Zasoby wybieramy menu Funkcje i Podatki.

Jednolity plik kontrolny

 • Po chwili otworzy się nowe okno dialogowe. W zakładce Dane podatkowe wskazujemy Zasób (nieruchomość).

Jednolity plik kontrolny

 • Uzupełniamy dane, klikamy Dodaj.

Jednolity plik kontrolny

 • Całość zatwierdzamy Hasłem.

Jednolity plik kontrolny

Pobieranie danych

W celu pobrania danych:

 • W zakładce Zasoby wybieramy menu Funkcje i Podatki.

Jednolity plik kontrolny

 • Po chwili otworzy się nowe okno dialogowe. Przechodzimy do zakładki Eksport.

Jednolity plik kontrolny

 • Wskazujemy Zasób.

Jednolity plik kontrolny

 • Wybieramy interesujący nas Formularz.

Jednolity plik kontrolny

 • Określamy zakres/datę OD — DO.

Jednolity plik kontrolny

 • W polu Weryfikacja schematu definiujemy czy program ma sprawdzać poprawność danych.

Jednolity plik kontrolny

 • W polu Akcja określamy czy chcemy Pobrać plik, czy tylko Wyświetlić dane.

Jednolity plik kontrolny

 • Po kliknięciu przycisku Pobierz program przygotuje plik w formacie xml, który można pobrać i zapisać.

Jednolity plik kontrolny