Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym u standaryzowany układ i format (XML) umożliwiający jego dalsze przetwarzanie.

Przed przystąpieniem do eksportu JPK należy:

 • Uzupełnić dane podatkowe podmiotu.
 • Każdemu dostawcy i odbiorcy uzupełnić NIP w systemie, bez tego JPK nie przejdzie weryfikacji (program zgłosi błąd).

Aby wygenerować plik JPK, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Podatki.
 • Zakładka Eksport.
 • Pole Zasób > wybieramy nieruchomość.
 • Pole Formularz > wybieramy jedną z odstępnych wersji JPK. Dalsze pola będą zależały od wyboru formularza.
 • Pole Data od > wskazujemy miesiąc początkowy.
 • Pole Data do > wskazujemy miesiąc końcowy.
 • Pole Zakres sprzedaż > określamy wg jakiej daty będą brane pozycje VAT-owe do ewidencji podatku należnego.
 • Pole Zakres zakup > określamy wg jakiej daty będą brane pozycje VAT-owe do ewidencji podatku naliczonego.
 • Pole Cel złożenia > wpisujemy numer odpowiadający celowi złożenia.
 • Pole Rachunek bankowy > w przypadku JPK_WB wybieramy konto księgowe rachunku bankowego, dla którego chcemy wygenerować zestawienie operacji w pliku.
 • Pole Korekta > wskazujemy czy plik będzie pierwszym złożeniem, czy korektą.
 • Pole Przyczyna korekty > opis przyczyny korekty.
 • Pole Nadwyżka z poprzedniego okresu > podajemy kwotę, która zostanie podana w segmencie D1.1 Przeniesienia deklaracji.
 • Pole Pozycje NP > ustawiamy czy system ma ujmować pozycje, które w systemie zostały naliczone z typem stawki: NP VAT (FV).
 • Pole Weryfikacja schematu > ustawiamy czy system ma sprawdzać plik pod względem zgodności z definicjami struktur dostarczanymi przez Ministerstwo Finansów — jeżeli wystąpi niezgodność, plik się nie pobierze i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 • Pole Akcja > wybieramy czy chcemy pobrać plik xml lub podejrzeć jego zawartość w nowym oknie.
 • Kliknąć: Pobierz.

Cały proces generowania pliku przedstawiamy na poniższym filmie.

JPK