Kod GTU_12 i MPP w pliku JPK_V7

W ramach nowych jednolitych plików kontrolnych: JPK_V7M lub JPK_V7K, które zaczną obowiązywać od 1 października 2020, wprowadzono obowiązkowe oznaczenia, które są stosowane przy ewidencji podatku należnego (sprzedaży) wybranych towarów i usług. Aby oznaczyć opłatę (pozycję) kodem GTU_12 lub podzielonej płatności, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Elementy > Nazwy algorytmów.
 • Na liście wybrać opłatę do edycji.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole ID > nie zmieniamy.
 • Pole Nazwa > nazwa opłaty — pozostawiamy bez zmian.
 • Pole Grupa należności > nie zmieniamy.
 • Pole Konto przychodów > pozostawiamy bez zmian.
 • Pole Konto kosztów > pozostawiamy bez zmian.
 • Pole Stawka VAT > pozostawiamy bez zmian.
 • Pole PKWiU > może pozostać puste.
 • Pole Typ > wybieramy GTU_12 lub Podzielona płatność - przy pozycji powinna się pojawić fajka wyboru.
 • Klikamy: Zapisz.

Zmiany ustawień algorytmów zachodzą w każdym budynku w systemie, gdzie dany algorytm jest dodany. Prosimy mieć na uwadze konta przychodów i kosztów oraz stawkę VAT, aby ich przypadkowo nie zmienić.

Dodanie kodu GTU_12

Podgląd kodu GTU_12 na JPK_V7M

Dodanie kodu GTU_12