Sprawozdania finansowe

W celu sporządzenia elektronicznego sprawozdania finansowego należy:

 • Pobrać i zainstalować aplikację Ministerstwa Finansów.
 • W aplikacji utworzyć sprawozdanie.
  • Konieczne jest prawidłowe podanie NIPu — po nim system będzie odnajdywał nieruchomość, której dotyczy sprawozdanie.
  • W aplikacji trzeba potwierdzić, że jest się osobą fizyczną — nie będzie to mieć znaczenia dla działania sprawozdań.
  • W aplikacji wypełniamy przymusowe pola bilansu i rachunku zysków i strat kwotami 0 - będzie to potem nadpisane przez Weles3.
 • Do działania konieczne jest przypisanie specyfikacji raportów dowolnych dla odpowiedniego bilansu i rachunku zysków i strat.
 • Przygotowany przez aplikację plik (zip lub xml) trzeba dodać do systemu za pomocą:
  • Zakłada Zasoby > menu Funkcje > Podatki > zakładka Sprawozdania finansowe.
 • Po zatwierdzeniu zostanie pobrany plik sprawozdania, będący kopią przesłanego pliku ze zmianami:
  • Ustawionymi datami początkowymi i końcowymi.
  • Ustawioną datą sporządzenia.
  • Wypełnionymi bilansem i rachunkiem zysków i strat.
 • Pobierany plik jest sprawdzany pod względem zgodności z definicjami struktur dostarczanymi przez Ministerstwo Finansów — jeżeli wystąpi niezgodność, plik się nie pobierze i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
 • Pobrany plik można otworzyć w aplikacji, aby podejrzeć jego zawartość.