Zakres JPK_V7

Weles3 pozwala generować deklaracje JPK_V7M i JPK_V7K. Zgodnie z wymogami raportowymi system pozwala generować:

 • miesięczną ewidencję
  • sprzedaży VAT
   • z uwzględnieniem pozycji
    • LpSprzedazy, NrKontrahenta, NazwaKontrahenta
    • DowodSprzedazy, DataWystawienia, DataSprzedazy, TypDokumentu
    • TypDokumentu, MPP, KorektaPodstawyOpodt
    • GTU_12
    • K_10, K_13, K_15, K_16, K_17, K_18, K_19, K_20
   • bez pozycji
    • KodKrajuNadaniaTIN
    • GTU_01 - GTU_11, GTU_13
    • SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63
    • B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_SPV_POWIZJA
    • K_11, K_12, K_14, K_21 - K_36
    • SprzedazVAT_Marza
  • zakupu VAT
   • z uwzględnieniem pozycji
    • LpZakupu, NrDostawcy, NazwaDostawcy
    • DowodZakupu, DataZakupu, DokumentZakupu, MPP
    • K_40 - K_47
   • bez pozycji
    • DataWplywu, IMP, ZakupVAT_Marza
 • okresową deklarację (miesięczną lub kwartalną)
  • z uwzględnieniem pozycji
   • P_10, P_13, P_15, P_16, P_17, P_18, P_19, P_20
   • P_37, P_38, P_39
   • P_40 - P_48
   • P_51, P_53, P_62, P_68, P_69
  • bez pozycji
   • P_11, P_12, P_14, P_21 - P_36
   • P_49, P_50
   • P_52, P_54 - P_61
   • P_63 - P_67

Specyfikacje pól wraz z komentarzami można poznać w Broszurze informacyjnej MF.

Pozycje nie uwzględniane w eksporcie są to pozycje, które, jak uważamy, leżą poza zakresem obszaru zarządzania nieruchomościami. Jeżeli któraś z pomijanych pozycji będzie konieczna dla Państwa działalności, prosimy o kontakt.

Typy dokumentów VAT

Księgując dokumenty VATowe system pozwoli zaklasyfikować je do grup:

 • Podzielona płatność
 • Środki trwałe (dla zakupu na poczet środków trwałych)
 • Proporcja VAT (dla faktur zakupu rozliczanych proporcją)
 • Metoda kasowa (dla faktur zakupu z metoda kasową)
 • GTU_12 dla sprzedaży związanej z tą grupą towarową

Można nie wskazać żadnej oraz wskazać wiele grup na raz. System będzie odpowiednio klasyfikował te pozycje w pliku JPK_V7

Niezbędne dane podatkowe

Do wypełnienia deklaracji niezbędne jest podanie danych podatkowych:

 • NIP
 • Urząd skarbowy
 • Nazwa pełna
 • Zaliczka (miesięcznie/kwartalnie)
 • Mail (JPK_V7 wymaga podania adresu e-mail)

Kategorie naliczeń

Przy wprowadzaniu nazw algorytmów można obecnie podać dodatkowe typy:

 • Podzielona płatność
 • GTU_12

Podczas księgowania system oznaczy odpowiednio pozycje księgowe jeżeli będą zawierały obciążenia związane z danymi algorytmami.

Korekty związane z par. 89a ustawy o VAT

Par. 89a ust. 1 ustawy o VAT pozwala pomniejszyć podstawę opdatkowania oraz podatek należny z tytułu faktury z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.

JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.

Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89a ust. 1 ustawy o VAT należy w systemie wykonać księgowanie:

 • osobno dla każdej stawki VAT
  • Konto odbiorcy Wn
   • Wartość: ujemna kwota burtto
   • St. VAT: stawka VAT
   • VAT: ujemna wartość VAT
   • Korekta: Korekta podstawy i VAT art. 89a ust. 1, 4
 • łącznie
  • Konto odbiorcy Wn
   • Wartość: dodatnia sumaryczna kwota brutto
   • St. VAT: ND
   • Korekta: Nie korekta
  • Konto rozrachunkowe korekt VAT 89a Wn
   • Wartość: uejmna sumaryczna kwota VAT
   • St. VAT: ND
   • Korekta: Nie korekta

Par. 89a ust 4 ustawy o VAT wymaga powiększenia podstawy opdatkowania oraz podatku należnego w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność zastała uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.

Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89a ust. 4 ustawy o VAT należy w systemie wykonać analogiczne księgowanie ale z przeciwnymi wartościami (wartości ujemne zamieniamy na dodatnie, a dodatnie na ujemne).

Korekty związane z par. 89b ustawy o VAT

Par. 89b. ust 1 ustawy o VAT wymaga zmniejszenia podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.

Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89a ust. 1 ustawy o VAT należy w systemie wykonać księgowanie:

 • osobno dla każdej stawki VAT
  • Konto dostawcy Ma
   • Wartość: ujemna wartość korekty VAT
   • St. VAT: stawka VAT
   • VAT: ujemna wartość korekty VAT
   • Korekta: Korekta VAT art. 89b ust. 1, 4
 • łącznie
  • Konto odbiorcy Ma
   • Wartość: dodatnia sumaryczna kwota korekty VAT
   • St. VAT: ND
   • Korekta: Nie korekta
  • Konto rozrachunkowe korekt VAT 89b Ma
   • Wartość: ujemna sumaryczna kwota korekty VAT
   • St. VAT: ND
   • Korekta: Nie korekta

Par. 89b ust 4 ustawy o VAT daje możliwość powiększenia podatku należnego w przypadku uregulowania należności po dokonaniu korekty, o której mowa w ust. 1.

JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt.

Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 89b ust. 4 ustawy o VAT należy w systemie wykonać analogiczne księgowanie ale z przeciwnymi wartościami (wartości ujemne zamieniamy na dodatnie, a dodatnie na ujemne)

Korekty związane z par. 91 (oraz par. 90a - 90c) ustawy o VAT

Par. 91 ustawy o VAT wymaga rozliczenia współczynnika proporcji VAT za ubiegły rok w deklaracji składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty.

JPK_V7 wymaga odrębnego pokazania tego typu korekt osobno dla środków trwałcyh oraz pozostałych towarów i usług.

Aby zrealizować korektę wynikającą z par. 91 ustawy o VAT należy w systemie wykonać księgowanie:

 • osobno dla każdej stawki VAT
  • Konto rozrachunkowe korekt VAT 91 Ma
   • Wartość: kwota korekty VAT (dodatnia lub ujemna)
   • St. VAT: stawka VAT
   • VAT: kwota korekty VAT (dodatnia lub ujemna)
   • Korekta: Korekta VAT art. 90a-90c oraz art. 91

W przypadku korygowania faktur zaliczanych do środków trwałych trzeba zaznaczyć opcję Środki trwałe w polu Typy.

Księgowanie deklaracji VAT

W momencie księgowania deklaracji na koncie rozrachunków publiczno-prawnych z tytułu VAT kwotę deklaracji trzeba domknąć po drugiej stronie:

 • kontami VAT należnego (zakupu)
 • kontami VAT naliczonego (sprzedaży)
 • kontami korekt VAT
  • kontem rozrachunkowym korekt VAT 89a
  • kontem rozrachunkowym korekt VAT 89b
  • kontem rozrachunkowym korekt VAT 91
 • przychody/koszty operacyjne - w przypadku groszowych końcówek