Import wyciągu płatności masowych.

  • Wyciągi masowe importujemy poprzez: zakładka Zasoby -> menu Funkcje -> Importuj płatności masowe
  • Po imporcie, jeśli nie będzie błędów i okno zamknie się samo, można odświeżyć i ponownie przejść w okno importu i na jej zakładkę [Podgląd], gdzie można podejrzeć zaimportowany plik i jego pozycje.
  • Plik eWB powinien też być widoczny na zakładce Dekrety danej WM, do której był import.

Import WB masowego