Import wyciągu płatności masowych

Wyciągi masowe importujemy poprzez:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Importuj płatności masowe.
  • Zakładka Dodawanie.
  • Pole Plik > klikamy Przeglądaj.
  • W oknie dialogowym wyszukujemy plik
  • Klikamy: Otwórz.
  • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po imporcie, jeśli nie będzie błędów, okno zamknie się samo, można ponownie przejść do: Importuj płatności masowe > zakładka Podgląd, gdzie można sprawdzić zaimportowany plik i jego pozycje. Dekret e-WB powinien też być widoczny na zakładce Dekrety.

Jeśli po kliknięciu Zatwierdź wystąpi:

  • ERR Błąd przy pozycji <nazwa pliku> <nr konta> <dane z przelewu> Nie znaleziono konta Oznacza to, że w systemie nie ma sparowania: nr ind. rach. bankowego z kontem księgowym. W takim przypadku prosimy o przesłanie importowanego pliku do działu wsparcia.
  • Okno zamknie się, a w zakładce Dekrety nie powstanie dekret. Oznacza to, że importowany plik wyciągu jest pusty.

Import WB masowego