Import wyciągu płatności masowych

Wyciągi z płatnościami na rachunki indywidualne importujemy poprzez:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Importuj płatności masowe.
 • Zakładka Import.
 • Klikamy: Wybierz lub przeciągnij i upuść plik.
 • W oknie dialogowym wyszukujemy plik i klikamy: Otwórz.
 • Klikamy: Analizuj płatności masowe.
 • Pole Sprawdzanie powielania > można ustawić:
  • Weryfikuj > system sprawdzi, czy importowany wyciąg się nie powtarza, jeśli jest powielany, nie zaimportuje pozycji.
  • Nie weryfikuj > system zaimportuje wpłaty, nawet jeśli już istnieją.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
 • Klikamy: Importuj poprawne.

Po imporcie okno zamknie się, można przejść do zakładki Zaimportowane wyciągi, gdzie można sprawdzić wgrany plik i jego pozycje. Dekret e-WB powinien też być widoczny w zakładce Dekrety. Za pomocą funkcji można wczytywać większą ilość wyciągów, muszą one być spakowane archiwum ZIP.

Import WB masowego