Podgląd indywidualnych kont bankowych

Po otrzymaniu informacji o wygenerowaniu indywidualnych numerów kont bankowych możemy sporządzić ich zbiorcze zestawienie oraz dodać je na wydrukach indywidualnych.

Indywidualne konta bankowe można umieścić na wydruku dla każdego właściciela za pomocą:

  • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki.
  • Zakładka Dokumenty lub Osoby.
  • Wydruki:
    • Rozrachunki > element ten pokaże nr rachunku bankowego wraz z saldem kartoteki właściciela. Można też podać właścicielowi sam numer, odpowiednio ustawiając: pole Drukuj > Tylko numery rachunków.
    • Wykaz do zapłaty > jeden z podstawowych elementów przy tworzeniu wydruków z opłatami za lokale pokazuje numer konta oraz kwotę do zapłaty z ustawionego obciążenia w polu Miesiąc.

Zbiorcze zestawienie kont indywidualnych możne uzyskać w:

  • Zakładka Administracja > menu Funkcje > Wydruki > zakładka Zasób.
  • Wydruk: Lista kont indywidualnych.

Omawiane wydruki przedstawiamy na poniższej prezentacji.

Wydruki kont indywidualnych