Sprawdzanie formatu pliku wyciągu bankowego

Aby sprawdzić poprawność formatu pliku do importu, należy przejść do:

  • Zakłada Zasoby > menu Funkcje > Importuj płatności masowe.
  • Zakładka Import.
  • Klikamy: Wybierz lub przeciągnij i upuść plik.
  • W oknie dialogowym wyszukujemy plik i klikamy: Otwórz.
  • Klikamy: Analizuj wyciągi zwykłe lub Analizuj płatności masowe w zależności, jaki plik importujemy.

Jeśli system poprawnie rozpozna wyciąg, to otworzy się nowe okno, w którym zostaną zaprezentowane jego poszczególne pozycje/transakcje. Natomiast jeśli format pliku będzie zły, system wyświetli błąd.

Sprawdzanie wyciągu