Sprawdzanie formatu pliku wyciągu bankowego

Aby sprawdzić poprawność formatu pliku do importu, należy przejść w zakładkę Zasoby i następnie wybrać jedną funkcji, w zależności co sprawdzamy:

  • Menu Funkcje > Importuj płatności masowe — jeśli sprawdzamy wyciąg z wpłatami masowymi.
  • Menu Funkcje > Importuj wyciąg elektroniczny — jeśli sprawdzamy wyciąg zwykły (z historią rachunku).

W obu oknach postępujemy identycznie:

  • Zakładka Sprawdzanie formatu.
  • Pole Plik > klikamy Przeglądaj.
  • W oknie dialogowym wyszukujemy plik
  • Klikamy: Otwórz.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Jeśli system poprawnie rozpozna wyciąg, to otworzy się nowe okno, w którym zostaną zaprezentowane jego poszczególne pozycje/transakcje. Natomiast jeśli format pliku będzie zły, system wyświetli błąd.

Sprawdzanie wyciągu