Usuwanie wyciągów płatności masowych

Zaimportowane pliki masowe e-WB, można usuwać z tego samego menu, z którego dokonuje się ich importów:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Importuj płatności masowe.

W oknie importów przechodzimy na zakładkę Podglądu, a z lewej strony listy zaimportowanych plików, odszukujemy i klikamy w ten do usunięcia. Obok, pojawi się podgląd jego pozycji oraz pole do wpisania hasła i zaakceptowanie usunięcia.

Usuwanie e-WB