Usuwanie wyciągów płatności masowych

Zaimportowanych wyciągów masowych e-WB nie można edytować, ale można je usuwać w całości. Aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Importuj płatności masowe.
  • Zakładka Zaimportowane wyciągi.
  • Na liście plików odszukujemy wyciąg do usunięcia, zaznaczamy.
  • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
  • Klikamy: Wycofaj import.

Dekret e-WB usunie się natychmiast.

Usuwanie e-WB