Druki polecenia przelewu zapłat

Z systemu można wydrukować gotowe polecenia przelewów z zapłatami dla dostawców/kontrahentów, które następnie można zrealizować np. w placówkach Poczty Polskiej. Przed przystąpieniem do druku należy uzupełnić konta bankowe wspólnoty i dostawców. W tym celu prosimy postępować zgodnie z instrukcjami: Dodanie numerów kont bankowych oraz Konta bankowe kontrahentów. Aby wygenerować polecenia przelewów zapłat, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Druk przelewów.
 • Pole Rachunek > wybieramy rachunek wspólnoty — rachunek zleceniodawcy.
 • Pole Nadawca> pozostawiamy puste — nazwa zleceniodawcy uzupełni się domyślnym adresem wspólnoty, ew. uzupełniamy samodzielnie.
 • Pole Kontrahent> wybieramy kontrahenta, który będzie odbiorcą przelewu.
 • Pole Rachunek docelowy> to rachunek odbiorcy, powinien się samoczynnie uzupełnić, jeśli konta kontrahentów zostały wcześnie dodane.
 • Pole Treść> wpisujemy tytuł przelewu, np. numer faktury lub opis, za co jest wpłata.
 • Pole Wartość> podajemy kwotę przelewu. Domyślnie podpowiada się bieżące saldo kontrahenta z jego konta 202.
 • Pole Blankietów> podajemy ilość potrzebnych blankietów.
 • Klikamy: Dodaj.

W tym momencie można powtórzyć powyższe czynności dla innych rachunków/wspólnot oraz kontrahentów. Gdy wszystkie zapłaty będą dodane do listy, należy przejść do:

 • Pole Kolor > ustawiamy czy wydruk ma być kolorowy, czy czarno-biały.
 • Pole Strona > ustawiamy rozmiar strony w pliku PDF, w nawiasie jest podana liczba blankietów przypadająca na jedną kartkę.
 • Klikamy: Zatwierdź > po kliknięciu powinien pojawić się monit o zapisanie/otwarcie pliku PDF.

Polecenia przelewów zapłat