Edycja kontrahentów

Dodanie nowego kontrahenta

Aby dodać nowego kontrahenta, należy wykonać następujące czynności:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj Kontrahentów.
 • Kliknąć: Nowy.
 • Pole NIP > podajemy NIP.
 • Jeśli podamy NIP i klikniemy: Pobierz z REGON, system odszuka kontrahenta i uzupełni pola Kontrahent oraz Adres.
 • Pole Kontrahent > podajemy nazwę kontrahenta.
 • Pole Klucz > podajemy nazwę/skrót kontrahenta.
 • Pole Adres > podajemy adres kontrahenta.
 • Pole Konto bankowe > podajemy numer konta bankowego (lub pozostawiamy puste).
 • Kliknąć: Utwórz.

Jeżeli okno się zamknie, oznacza to, że nowy kontrahent został dodany. Kontrahenci są wspólni dla wszystkich budynków w systemie, więc daną firmę dodajemy tylko raz.

Edycja kontrahentów

Edycja danych kontrahenta

Aby edytować kontrahenta, należy wykonać następujące czynności:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj Kontrahentów.
 • Wybrać kontrahenta z listy.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole NIP > jeśli trzeba, poprawiamy NIP.
 • Jeśli podamy NIP i klikniemy: Pobierz z REGON, system odszuka kontrahenta i uzupełni pola Kontrahent oraz Adres.
 • Pole Kontrahent > jeśli trzeba, poprawiamy nazwę kontrahenta.
 • Pole Klucz > jeśli trzeba, poprawiamy nazwę/skrót kontrahenta.
 • Pole Adres > jeśli trzeba, poprawiamy adres kontrahenta.
 • Pole Konto bankowe > jeśli trzeba, poprawiamy numer konta bankowego (lub pozostawiamy puste).
 • Kliknąć: Zapisz.

Okno się zamknie, nowe dane powinny być od razu widoczne.

Edycja kontrahentów

Usuwanie kontrahenta

Kontrahent nie może posiadać księgowań na swoim koncie 202, aby móc go usunąć. Usuwanie jest bardzo proste, należy wykonać następujące czynności:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj Kontrahentów.
 • Wybrać kontrahenta z listy.
 • Kliknąć: Usuń.

Kontrahent usunie się natychmiast.

Edycja kontrahentów