Konta bankowe kontrahentów

Chcąc wykonać wydruk blankietów z zapłatami lub wykonać eksport zapłat za pomocą pliku do banku, konieczne jest określenie numerów kont bankowych kontrahentów. Konta można podać w dwóch miejscach w systemie:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj kontrahentów — podany tutaj numer konta będzie obowiązywał domyślnie we wszystkich nieruchomościach.
 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Konta kontrahentów — tutaj podajemy numer konta, jeśli wspólnota ma nadany indywidualny numer konta (np. jest powiązany z numerem klienta/umowy) i jest on inny niż ogólny. Numer ten zastąpi numer ogólny, jeśli jest też podany.

Poniżej opisujemy sposoby dodania numerów kont za pomocą funkcji, które zostały wymienione.

Numer konta ogólny kontrahenta

Aby określić ogólny numer konta bankowego kontrahenta, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj kontrahentów.
 • Wybrać kontrahenta z listy.
 • Kliknąć: Edycja.
 • Pole NIP > jeśli trzeba, poprawiamy NIP.
 • Jeśli podamy NIP i klikniemy: Pobierz z REGON, system odszuka kontrahenta i uzupełni pola Kontrahent oraz Adres.
 • Pole Kontrahent > jeśli trzeba, poprawiamy nazwę kontrahenta.
 • Pole Klucz > jeśli trzeba, poprawiamy nazwę/skrót kontrahenta.
 • Pole Adres > jeśli trzeba, poprawiamy adres kontrahenta.
 • Pole Konto bankowe > podajemy numer konta bankowego.
 • Kliknąć: Zapisz.

Numer konta ogólny dostawcy

Numer indywidualny dla nieruchomości

Gdy wspólnota ma nadany indywidualny numer konta bankowego przez dostawcę (np. jest powiązany z numerem klienta/umowy) i jest on inny niż ogólny, to aby go określić, należy przejść do:

 • Zakładka Administracja > menu Elementy > Konta kontrahentów.
 • Pole Kontrahent > wybieramy dostawcę.
 • Pole Konto bankowe > podajemy numer konta bankowego.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Jeśli trzeba, to podajemy konto innym dostawcom.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Numer konta ogólny dostawcy