Edycja dokumentu

Aby edytować dokument, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety.
  • Na liście dokumentów > zaznaczyć dekret do edycji.
  • Menu Dokumenty > Edytuj dokument.
  • Wybrać pozycję do edycji i kliknąć symbol niebieskiego kluczyka po prawej stronie pozycji.
  • Pozycja powinna się przenieść do górnej części okna.
  • W górnej części okna dokonujemy poprawek — przykładowo poprawiamy kontrahenta na prawidłowego.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Edytować inne pozycje, jeśli trzeba.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Edycja dokumentu