Księgowanie faktur kosztowych

Aby zaksięgować faktury kosztowe, należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > Menu Dokumenty > Dodaj dokument.
 • Pole Typ dokumentu FK > ustawiamy Faktury.
 • Pole Data księgowania > wskazujemy datę zadekretowania dokumentu.
 • Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: Koszty mm/rrrr.
 • Pole LP > będzie się powiększało automatycznie.
 • Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji księgowej.
 • Pole Termin płatności > ustawiamy termin płatności faktury.
 • Pole Konto Wn > zazwyczaj wskazujemy konto kosztowe 400-…..
 • Pole Konto Ma > zazwyczaj wskazujemy konto kontrahenta 202-…..
 • Pole Dowód > pisujemy numer faktury.
 • Pole Treść > opisujemy pozycję.
 • Pole Wartość > podajemy kwotę brutto z dokumentu.
 • Pole St. VAT > pomijamy, pozostawiamy bez zmian.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wprowadzamy następne Faktury kosztowe dotyczące danego miesiąca.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Do wprowadzania pozycji można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > Menu dokumenty > Edytuj dokument.

Księgowanie kosztów