Księgowanie kredytu

W poniższej tabelce przedstawiamy Państwu sposób księgowania operacji związanych z kredytem.

Przyznanie kredytu księgujemy następująco:

Opis Konto Wn Konto Ma Kwota
Przyznanie kredytu 132-xx 210-xx 100 000,00

Miesięczną ratę księgujemy następująco:

Opis Konto Wn Konto Ma Kwota
Rata kredytu, w tym: 131-xx 4 000,00
Spłata kapitału 210-xx 3 000,00
Odsetki 400-3-yyy 1 000,00

Pozostałe operacje:

Opis Konto Wn Konto Ma Kwota
Faktura za remont 400-3-xxx 202-xx 100 000,00
Zapłata wykonawcy 202-xx 132-x 100 000,00

Nazwy kont:

Numer konta Nazwa
131-xx Rachunek bieżący
132-xx Rachunek kredytu
202-xx Konto rozrachunkowe kontrahenta
210-xx Rozliczenie kredytu
400-3-xx Koszty remontów
400-3-yy Koszty kredytu