Księgowanie wyciągu bankowego

Aby zaksięgować wpłaty właścicieli, należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Dodaj wyciąg bankowy.
 • Pole Konto > wybieramy rachunek bankowy, dla którego będziemy wprowadzać wpłaty.
 • Pole Data księgowania > określamy datę księgowania dekretu.
 • Pole Opis dokumentu > można zastosować wzór: WB MM-RRRR.
 • Pole Domykanie konta > można wybrać, czy wprowadzone pozycje mają być zbilansowane jedną pozycją na koncie 131-xx (Zbiorczo) lub czy każda pozycja ma być bilansowana osobno (Indywidualnie).
 • Pole LP > będzie się powiększało automatycznie.
 • Pole Data pozycji > ustawiamy datę operacji bankowej.
 • Pole Operacja > określamy czy wprowadzana pozycja jest operacją przychodzącą, czy wychodzącą.
 • Pola Konto Wn lub Konto Ma > w zależności od wybranego typu operacji, określamy konto:
  • Wpłata — Wpłata właściciela — Konto Ma — 201-1-0000001-1.
  • Wpłata — Odsetki — Konto Ma — 760-xx Przychody finansowe.
  • Wypłata — Zapata kontrahentowi — Konto Wn — 202-xxxxxxxxx.
  • Wypłata — Prowizje bankowe — Konto Wn — 400-2-001-xxx Koszty bankowe lub 761-xx Koszty finansowe.
 • Pole Treść > opisujemy operację.
 • Pole Wartość > podajemy kwotę operacji.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wprowadzamy wszystkie następne pozycje.
 • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Do wprowadzania operacji bankowych można w każdej chwili powrócić, zaznaczając dokument > menu Dokumenty > Edytuj dokument.

Księgowanie WB