Księgowania wynikowe

Jedną z ostatnich czynności przed zamknięciem roku księgowego jest zrobienie księgowań wynikowych. Aby je wykonać, należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Księgowania wynikowe.
 • Pole Konto wynikowe > wybieramy konto, dla którego będziemy robić księgowania.
 • W niższej części okna możemy ręcznie edytować kwoty, jakie zostaną przeksięgowane na wynik dla poszczególnych składników. Tę opcję zazwyczaj pomijamy.
 • W tabelce są pokazane proponowane pozycje. Zawierają numer, nazwę oraz saldo Wn i Ma konta.
  • Pozostawiamy tutaj tylko konta, dla których ma zajść przeksięgowanie wynikowe.
  • Zbędne pozycje usuwamy niebieskim kluczykiem po prawej stronie okna.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po zamknięciu okna, na liście dokumentów powinien się pojawić dokument KW.

Księgowanie wynikowe

Uwagi:

 • Przed przystąpieniem do księgowania wynikowego trzeba zamknąć miesiące FK.
 • W tabelce podpowiedzą się tylko i wyłącznie konta 4xx i 7xx.
 • Dokument KW zostanie dodany na ostatni dzień zamkniętego miesiąca.
 • Stworzone dokumenty KW można ręcznie edytować do własnych potrzeb.