Księgowanie wynikowe

Jedną z ostatnich czynności przed zamknięciem roku księgowego jest zrobienie księgowań wynikowych. Przed przystąpieniem do księgowania wynikowego trzeba zamknąć miesiące. Aby je wykonać, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Księgowania wynikowe.
  • Pole Konto wynikowe > wybieramy konto, dla którego będziemy robić księgowanie wynikowe.
  • W niższej części okna możemy ręcznie dodawać pozycje i edytować kwoty, jakie zostaną przeksięgowane na wynik.
  • W tabelce są pokazane proponowane pozycje, podpowiedzą się tylko i wyłącznie konta 4xx i 7xx. Zawierają numer, nazwę oraz saldo Wn i Ma konta.
    • Pozostawiamy tutaj tylko konta, dla których ma zajść przeksięgowanie wynikowe.
    • Zbędne pozycje usuwamy niebieskim kluczykiem po prawej stronie okna.
  • Pole Hasło > wpisujemy hasło.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Po zamknięciu okna, na liście dokumentów powinien się pojawić dekret KW, zostanie dodany na ostatni dzień zamkniętego miesiąca. Stworzone dokumenty KW można ręcznie edytować do własnych potrzeb.

Księgowanie wynikowe