Usuwanie dokumentu

Usuwać można tylko puste dokumenty (takie, z których usunięte zostały wszystkie pozycje):

  • Zakładka Dekrety.
  • Na liście dokumentów klikamy w wybrany dekret do usunięcia.
  • Menu Dokumenty > Usuń dokument.

Operacja nie wymaga zatwierdzania hasłem.

Usuwanie dokumentu