Edycja i usuwanie

Edycja

Aby edytować dokument, który został dodany za pomocą obiegu dokumentów, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Łączenie zeskanowanych.
 • Zakładka Rozłączanie.
 • Pole Zasób > wybrać nieruchomość.
 • Z listy po prawej stronie wybrać dokument kosztowy, który będzie edytowany.
 • Pole Typ > Faktura.
 • Pozostałe pola i pozycje edytujemy wg potrzeby.
 • Po wprowadzeniu zmian wpisujemy Hasło i klikamy Zatwierdź.

Edycja skanu

Usuwanie

Aby usunąć dokument, który został dodany za pomocą obiegu dokumentów, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Łączenie zeskanowanych.
 • Zakładka Rozłączanie.
 • Pole Zasób > wybrać nieruchomość.
 • Z listy po prawej stronie wybrać dokument, który będzie usuwany.
 • Pole Typ > Rozłącz lub Rozłącz, nawet jeżeli plik nie istnieje.
 • Wpisać Hasło.
 • Kliknąć: Zatwierdź.

Powyższa czynność skutkuje:

 • Usunięciem pozycji księgowych z dekretu kosztowego powiązanych ze skanem.
 • Skan dokumentu będzie dostępny w zakładce Przyłączanie do ewentualnego ponownego dodania.
 • Plik skanu na dysku Google zostanie przeniesiony z folderu budynku do głównego folderu Weles3 dokumenty.
 • Skan dokumentu po wykonaniu rozłączania, można usunąć z dysku Google.

Usuwanie skanu