Podgląd i raport

Dodanie dokumenty można sprawdzić w zakładce Dekrety. Na liście dekretów należy odnaleźć koszty z pożądanego miesiąca. Po zaznaczeniu, z prawej strony okna wyświetlą się pozycje księgowe. Po kliknięciu przycisku Zeskanowane wyświetli się lista plików oraz podgląd skanu. Osoba przeglądająca musi mieć uprawnienia do używanego dysku Google.

Podgląd zeskanowanych

Z systemu można też wygenerować raport — tabelaryczne zestawienie zeskanowanych dokumentów, aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Łączenie zeskanowanych.
  • Zakładka Raport.
  • Z listy zasobów wybieramy budynek.
  • Pole Zakres > ustawiamy wg jakiego zakresu mają się wydrukować pozycje.
  • Pole Od i Do > ustawiamy przedział czasowy.
  • Klikamy: Generuj raport.

Raport zeskanowanych