Podłączenie dysku Google

Podłączenie dysku Google nie jest już wymagane.

Elektroniczny obieg dokumentów w Weles 3 wykorzystuje zewnętrzną usługę Google Drive jako miejsce do przechowywania zeskanowanych dokumentów. W związku z tym wymagane jest posiadanie konta Google. Firma Google oferuje darmowy dostęp do swoich usług, z którego zazwyczaj na co dzień korzystamy do osobistych spraw. Darmowe konto można podłączyć do systemu, jednakże wiąże się to z ograniczeniami miejsca na dysku, dlatego sugerujemy to konto tylko do wypróbowania funkcji. Google zapewnia też profesjonalne rozwiązania dla firm. Zapewniają one większa przestrzeń dyskową i możliwość rozszerzenia jej, także indywidualne konta dla pracowników i wiele więcej.

Muszą być Państwo zalogowani jednocześnie do Weles 3 i Google w przeglądarce.

Dodanie dysku Google

Gdy mają Państwo stworzone konto Google, można przejść do podłączenia dysku Google do Weles 3, w tym celu należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Narzędzia zewnętrzne.
 • Zakładka Łączenie.
 • W głównej części okna będą wyświetlone powiązane konta.
 • Pole Narzędzie > wybieramy Google Drive.
 • Klikamy: Połącz.
 • Zostaną Państwo przekierowani na nową stronę o tytule: Wybierz konto, aby przejść do aplikacji e-adm.pl, na niej klikają Państwo na jedno z dostępnych kont Google.
 • Następnie może otworzyć się okno o tytule: Ta aplikacja jest nie zweryfikowana, w takim przypadku trzeba kliknąć szary link po lewej stronie okna:
  • Zaawansowane
  • Otwórz: e-adm.pl (niebezpieczne)
 • Otworzy się nowa strona o tytule: e-adm.pl chce uzyskać dostęp do Twojego konta Google. Potwierdzają Państwo uprawnienia do dysku Google, klikając: Zezwól.
 • Jako ostatnia otworzy się strona potwierdzająca połączenie: Połączenie zakończone powodzeniem.

Zakładkę można zamknąć. Powrócić do systemu, zakładka Zasoby > menu Funkcje > Narzędzia zewnętrzne > zakładka Łączenie i sprawdzić, czy dysk Google został dodany.

Dodanie Google Drive

Przypisanie dysku do budynków

Po dodaniu dysku Google należy jeszcze przypisać go do zasobów, w tym celu należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Narzędzia zewnętrzne.
 • Zakładka Przypisanie.
 • Pole Zasób > wybieramy jedną nieruchomość. Jeśli zostanie wybrany Weles 3 FK, to dysk będzie domyślny dla wszystkich nieruchomości.
 • Pole Dysk > wybieramy jeden z dysków.
 • Pole Poczta > pomijamy.
 • Klikamy: Dodaj.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Przypisanie Google Drive