Skanowanie dokumentów aplikacją

Skanowanie dokumentów (fizycznych, papierowych) za pomocą aplikacji jest zdecydowanie najszybszą metodą wprowadzenia ich do obiegu elektronicznego w Weles3, oczywiście, jeśli nie posiadamy elektronicznego pliku PDF lub gotowego skanu. Przed rozpoczęciem skanowania:

  • Należy zadbać o dobre oświetlenie skanowanej strony.
  • Po uruchomieniu aplikacji, klikając w ikonkę koła zębatego, można zmienić rozdzielczość skanowania na większą.
  • Klikając na ikonkę błyskawicy, można wymusić flash przy robieniu zdjęcia.

Skanowanie

Po uruchomieniu aplikacji nakierowujemy aparat telefonu na stronę, tak aby cała znalazła się w kadrze. Następnie klikamy przycisk na dole ekranu.

Skanowanie dokumentu

Skaner zrobi zdjęcie strony. Zostaną też wyświetlone dodatkowe przyciski:

  • Skanuj tę stronę ponownie > wybieramy w przypadku gdy jakość obrazu jest zła.
  • Skanuj kolejną stronę > wybieramy, jeśli skanowany dokument ma więcej stron.
  • Wyślij > kliknięcie spowoduje przesłanie dokumentu.
  • Anuluj > anulujemy proces skanowania.

Zeskanowany dokument zostanie zapisany na dysku Google w formacie PDF.

Skanowanie dokumentu