Uprawnienia powiązane z obiegiem dokumentów

Użytkownik, który będzie odpowiedzialny za wprowadzanie dokumentów, musi mieć nadane określone uprawnienia. Muszą być to, co najmniej:

 • Z grupy ogólnych uprawnień:
  • Scan
  • Narzędzia zewnętrzne > nieobowiązkowe — potrzebne tylko do konfiguracji.
 • Z grupy poszczególnych budynków:
  • Budynek musi być Dostępny.
  • Księgowania
  • Narzędzia zewnętrzne > nieobowiązkowe — potrzebne tylko do konfiguracji.

Poniżej prezentujemy przykład nadania uprawnień przez zakładkę Zasoby > menu Funkcje > Administratorzy. Oczywiście, jeśli uprawnienia są nadane i elementy systemu są widoczne, to nie trzeba zmieniać uprawnień. Nadawanie uprawnień zostało szczegółowo opisane w instrukcji: Ogólne > Administratorzy i uprawnienia.

Uprawnienia do obiegu dokumentów