Wprowadzanie dokumentów

Gdy dokumenty są już umieszczone na dysku Google, można przejść do wprowadzania dekretów w programie, na ich podstawie. W tym celu należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Funkcje > Łączenie zeskanowanych.

Dokumenty wprowadzamy w zakładce Przyłączanie. Jej widok przedstawiamy poniżej, wraz z opisem poszczególnych części okna.

Okno Przyłączanie

Wprowadzanie dokumentu — krok po kroku

Krok 1

Jako pierwsze zawsze wybieramy prawidłowe konto dysku Google oraz plik, który będziemy wprowadzać. System będzie automatycznie rozpoznawał i podpowiadał nieruchomość i kontrahenta na liście plików, jeżeli podobne koszty były już dodawane.

Okno Przyłączanie

Krok 2

Po wybraniu pliku przechodzimy do części okna odpowiadającej za ustawienia dodawanego dekretu. Ustawiamy odpowiednie wartości w polach:

 • Pole Typ > wybieramy jedną z opcji:
  • Faktura > ustawiamy, jeśli wprowadzany dokument jest fakturą kosztową.
  • Pismo > ustawiamy, jeśli skan dotyczy dokumentu nieksięgowego. Będzie on możliwy do wyboru i przypisania w zakładce Zgłoszenia.
 • Pole Zasób > wybieramy budynek/wspólnotę.
 • Pole Kontrahent > wybieramy dostawce usługi lub towarów.
 • Pole Miesiąc księgowania > określamy miesiąc księgowania.
 • Pole Data pozycji > ustawiamy datę pozycji.
 • Pole Termin płatności > Ustawiamy termin płatności kosztu.
 • Pole Nazwa (dowód) > podajemy numer faktury.
 • Pole Treść > wpisujemy opis księgowania.
 • Pole Hasło i przycisk Zatwierdź > na tym etapie pomijamy.

Okno Przyłączanie

Krok 3

Następnie należy wprowadzić pozycje z faktury kosztowej. Oczywiście można się posiłkować tekstem rozpoznanym przez system OCR, jaki i skanem dokumentu w dolnej części strony.

 • Pole Typ pozycji >
  • Pole Księgowanie kosztu > wybieramy, gdy księgujemy pozycję kosztową.
  • Pole Kwota VAT > używane przy księgowaniu kosztów z VATem.
 • Pole Konta dotychczasowe > jeśli koszt był już dodawany, to zostaną tutaj podpowiedziane wcześniej wybrane konta.
 • Pole Konto > wskazujemy konto kosztu.
 • Pole Treść > wpisujemy opis.
 • Pole Kwota > podajemy kwotę.
 • Klikamy: Dodaj.

Jeśli na dokumencie znajdują się kolejne pozycje, to wprowadzamy je.

Okno Przyłączanie

Krok 4

Gdy wszystkie pozycje danego dokumentu zostaną wprowadzone i sprawdzone, można zapisać dokument.

 • Pole Hasło > wprowadzamy hasło.
 • Klikamy: Zatwierdź.

Okno nie zamknie się, dodawany dokument zniknie z listy — oznacza to, że został poprawnie wprowadzony w systemie. Po tym można przystąpić do wprowadzania kolejnego dokumentu.

Okno Przyłączanie