Dodanie konta na odsetki

Pierwszym krokiem przed naliczeniem odsetek jest dodanie konta przychów, na którym system będzie księgował je automatycznie. Aby to zrobić, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
 • Kliknąć: Dodaj konto syntetyczne.
 • Pole Numer > podać numer konta syntetycznego, na przykład 720.
 • Pole Nazwa > podać nazwę konta, na przykład: Odsetki naliczone od zaległości właścicieli.
 • Pole Analityka > wpisać 11, co oznacza konto o poziomach SSS-x-z.
 • Pole Konto > wybrać Wynikowe.
 • Pole Typ > wybrać Odsetki właścicieli.
 • Kliknąć: Utwórz.

Konto przychodów na odsetki

Uwagi:

 • Konto musi mieć analitykę równą 11.
 • Konto musi mieć typ Odsetki właścicieli.
 • Konta analityczne (podkonta) system stworzy automatycznie podczas księgowania pierwszych odsetek.
 • Odsetki po stronie konta 201 są księgowane na tym samym koncie właściciela, na podstawie którego zostały naliczone.
 • Odsetki po stronie przychodów 7xx są księgowane z podziałem na pod konta rozrachunkowe i opcjonalnie na typ właściciela (opcja do ustawienia w zakładka Zasoby > menu Zasoby > Edytuj zasoby > pole Opcje > Rozszerzona analityka odsetek.
 • Konto dodajemy tylko raz. Jest ono wspólne dla wszystkich nieruchomości w systemie.