Kolejność przeksięgowań

Przed przystąpieniem do przeksięgowań trzeba określić kolejność pokrywania kont rozrachunkowych. Aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Elementy > Kolejność przeksięgowań podkont.
  • Pole Podkonto > wybieramy konto rozrachunkowe właścicieli.
  • Pole LP > nadajemy mu cyfrę, która określa kolejność pokrywania podkonta podczas przeksięgowań. Im mniejszy numer, tym większy priorytet uzyskuje podkonto.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Powtarzamy operację dla następnych podkont.
  • Klikamy: Zatwierdź.

Przykład, gdy wpłata właściciela księgowana jest na MiE:

  • Podkonto: Media i eksploatacja LP = 1
  • Podkonto: Fundusz remontowy LP = 2

Przykład, gdy wpłata właściciela księgowana jest na FR:

  • Podkonto: Media i eksploatacja LP = 2
  • Podkonto: Fundusz remontowy LP = 1

Ustawianie kolejności przeksięgowań wykonujemy tylko raz.

Kolejność przeksięgowań