Księgowanie odsetek

Przed przystąpieniem do księgowania odsetek trzeba zamknąć miesiące FK za pożądany okres. Jeśli właściciele mają dwa konta lub więcej kont rozrachunkowych, to można skorzystać z systemowych przeksięgowań pomiędzy kontami, może to zmniejszyć wysokość naliczonych odsetek. Absolutnie koniecznie trzeba sprawdzić poprawność terminów płatności obciążeń i zwrotów w okresie, za który chcemy zaksięgować odsetki. Aby zaksięgować odsetki, należy przejść do:

 • Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Nalicz odsetki.
 • Zakładka Odsetki > można podejrzeć wysokość naliczonych odsetek przed księgowaniem.
 • Zakładka Księgowanie.
 • Pole Minimalna wartość > ustanawiamy minimalną kwotę księgowanych odsetek.
 • Pole Termin płatności > określamy datę, po której wpłaty właściciela mogą być kierowane na pokrycie odsetek.
 • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Po zniknięciu okna, w zakładce dekrety, na koniec okresu powinien się pojawić fioletowy dokument ODS.

Księgowanie odsetek

Uwagi:

 • Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych czynności trzeba zamknąć miesiące FK za pożądany okres.
 • Dokumentów ODS nie można edytować (tych księgowanych przez system).
 • W zamkniętym okresie można edytować inne dokumenty, natomiast nie można w nich zmieniać pozycji dotyczących konta 201.
 • Nie można dodawać nowych dokumentów w zamkniętym okresie, przed zamknięciem miesięcy można dodać puste dokumenty na zapas.
 • Sprawdzając odsetki, trzeba analizować kartotekę właściciela posortowaną wg Terminów płatności, nie wg dat księgowań.