Naliczenie i księgowanie odsetek

Aby naliczyć i zaksięgować odsetki, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Dokumenty > Nalicz odsetki.
  • Otwartym oknie > zakładka Odsetki > można podejrzeć wysokość naliczonych odsetek przed księgowaniem.
  • Zakładka Księgowanie > pole Minimalna wartość > ustanawiamy minimalną kwotę księgowanych odsetek.
  • Pole Termin płatności > określamy datę, po której wpłaty właściciela mogą być kierowane na pokrycie odsetek.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzić.

Po zniknięciu okna, w zakładce dekrety, na koniec okresu powinien się pojawić fioletowy dokument ODS.

Księgowanie odsetek

Uwagi:

  • Przed przystąpieniem do wyżej wymienionych czynności trzeba zamknąć miesiące FK za pożądany okres.
  • Dokumentów ODS nie można edytować (tych księgowanych przez system).
  • W zamkniętym okresie można edytować inne dokumenty, natomiast nie można w nich zmieniać pozycji dotyczących konta 201.
  • Nie można dodawać nowych dokumentów w zamkniętym okresie, przed zamknięciem miesięcy można dodać puste dokumenty na zapas.
  • Sprawdzając odsetki, trzeba analizować kartotekę właściciela posortowaną wg Terminów płatności, nie wg dat księgowań.