Zamykanie miesiąca

Przed zaksięgowaniem odsetek lub zamknięciem roku, konieczne jest zamknięcie miesięcy FK, aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Funkcje > Zamykanie miesiąca FK.
  • Pole Data > ustawiamy ostatni zamykany miesiąc.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Zamknąć można kilka miesięcy naraz. W zamkniętym miesiącu nie można dodawać nowych dokumentów, można edytować istniejące, nie można też edytować pozycji na kontach 201.

Zamykanie miesiąca