Zamykanie miesiąca

Przed zaksięgowaniem odsetek lub zamknięciem roku, konieczne jest zamknięcie miesięcy FK, aby to zrobić, należy przejść do:

  • Zakładka Dekrety > menu Funkcje > Zamykanie miesiąca FK.
  • Pole Data > ustawiamy ostatni zamykany miesiąc.
  • Klikamy: Dodaj.
  • Wpisujemy hasło i zatwierdzamy.

Zamykanie miesiąca

Uwagi:

  • Zamknąć można kilka miesięcy naraz.
  • W zamkniętym miesiącu nie można dodawać nowych dokumentów, można edytować istniejące.
  • W zamkniętych miesiącach nie można edytować pozycji na kontach 201.