Dodanie konta analitycznego

Aby dodać konto analityczne, należy przejść do:

  • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
  • Na liście po lewej stronie wybieramy konto nadrzędne, pod którym chcemy dodać nowe konto.
  • Kliknąć: Dodaj podkonto.
  • Pole Numer > podać numer konta (sprawdzić, czy numer jest wolny).
  • Pole Nazwa > podać nazwę konta.
  • Kliknąć: Utwórz.

Jeżeli okno się zamknie, oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system.

Dodanie konta analityczne