Dodanie konta syntetycznego

Aby dodać konto syntetyczne, należy przejść do:

 • Zakładka Zasoby > menu Plan kont > Plan kont.
 • Kliknąć: Dodaj konto syntetyczne.
 • Pole Numer > podać numer konta (sprawdzić, czy numer jest wolny).
 • Pole Nazwa > podać nazwę konta.
 • Pole Analityka > podać analitykę konta. Analityka to określenie poziomów kont wraz z dostępną ilością na każdym z nich. Dla przykładu:
  • Gdy podajemy 2, to analityka wygląda: SSS-aa.
  • Gdy podajemy 22, to analityka wygląda: SSS-aa-bb.
  • Gdy podajemy 123, to analityka wygląda: SSS-a-bb-ccc.
 • Pole Konto > podać rodzaj konta.
 • Pole Typ > podać typ konta.
 • Kliknąć: Utwórz.

Jeżeli okno się zamknie, oznacza to, że zmiana została przyjęta przez system. Analityki = 1 nie zalecamy stosować, można dodać tylko 9 kont analitycznych. Na samych kontach syntetycznych nie można księgować, trzeba jeszcze dodać do niego konto analityczne.

Dodanie konta syntetycznego